Rešenje

Postoji alternativa PowerPointu* koja povećava uticaj na prezentaciju sa više faktora.

Ne zaboravite da je postojalo vreme bez grafoskopa i PowerPointa*. Lako je govoriti što ne radi, međutim mi znamo što radi. 

Mi ne želimo samo biti u pravu, mi želimo postići bolje rezultate. Iz ove perspektive alternativno rešenje pobeđuje u 98 od 100 slučajeva.

Alternativa je: korišćenje FLIP-CHARTA!

PowerPoint* skoro nikada neće pobediti stvarnu osobu koja “stvara”  na flip-chartu. Jer, efekat prikaza nije rezultat stvaranja, nego trenutak stvaranja daje efekat.  U njemu leži tajna efekta, a ne u samom rezultatu. Ovo je razlog zašto princip PowerPointa* ne radi. 

Nije istina da se PowerPoint* samo mora koristiti pravilno (s uputstvima kao “manje teksta”, “ne pretrpavajte”, “ne više od 5 redova”, itd.). U odnosu  s flip-chartom, u 95 od 100 slučajeva, flip-chart je daleko efektivniji nego  PowerPoint* prezentacija. Ovo nije samo tvrdnja, ovo smo potvrdili.

 

 

Prigovori koji se čuju ponovno i ponovno:
 

“Ali PowerPoint* je moja podrška.. Bez PowerPointa* morao bih da sve napamet naučim.”

Ne, to je netačno. U najednostavnijem slučaju samo odštampaj PowerPoint fajl i stavi ga ispred sebe. Kao podsetnik  uzmite verziju na papiru. Tada samo vi vidite sadržaj i publika ostaje uzbuđena. Beleške takođe možete zabeležiti na malim papirima i korstiti ih kao podsetnik.

 

“Ali ako je 200 ljudi u dvorani, tada oni koji sede pozadi ne vide ništa” 

Ne, jer svejedno imate projektor. Dakle, usmerite  kameru prema flip-chartu i to će biti prikazano na ekranu pomoću projektora. Sa publikom do 100 ljudi nećete trebati kameru. Čak i učesnici u poslednjim redovima će moći videti.
 


Demonstracije zašto PowerPoint gubi u 98% protiv Flip-Charta

 

 

 


Pročitajte par članaka M. Poehma o flip-chartu:

Pravila za crtanje pomoću flip-charta

Kao što većina od vas već zna, ja smatram flip-chart puno efektivnijim sredstvom u odnosu na PowerPoint*. Čak i najtvrđi zaštitnici PowerPoint*  su se predali nakon što sam uspeo da ih uverim da zamene svoje slajdove markerom i flip-chart papirom na seminaru. (...)

Više...
Flip-chart pobeđuje PowerPoint*

Ako radite s flip-chartom onda ste odabrali prezentacijsko sredstvo koje od svih ostalih stvara najsnažniji efekat. Evo nekoliko trikova kako postati Copperfield na flip-chartu: ...

Više...
Trodimenzionalni crtež

Crtajući pomoću flip-charta, saznao sam da trodimenzionalni crtež stvara višestruki efekat. Na primer, umjesto crtanja dvodimenzionalnih krugova s kružnim segmentima, crtaćete trodimenzionalnu “pitu”. Kada tada uporedite oba crteža, ...

Više...
Čin stvaranja

Jeste li ikada gledali fudbalsku utakmicu uživo na televiziji? Efekat koji dobijete kada gledate utakmicu uživo i kada gledate dinamičan razvoj njenog kraja ima puno snažniji efekt nego kada pročitate finalni rezultat u novinama, ...

Više...